דירוג משתמשים: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ห้องปฏิบัติการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านงานก่อสร้าง ก่อนออกไปสู่การทำงานจริง ได้แก่ การฝึกวางผังงานก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง การถอดวัสดุในอาคารที่พักอาศัย การทำรายการตัดเหล็ก การหาระดับ และการตีไม้แบบ เป็นต้น ทั้งนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานก่อสร้างมาเสริมและสอดแทรกเพื่อให้การปฏิบัติร่วมสมัยปัจจุบันมากขึ้น


ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้ออกค่ายบริการวิชาการฯ โดยครั้งนี้ได้ทำการก่อสร้างอาคารเก็บถังน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจากการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ และทักษะจากการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และวิชาปฏิบัติงานเทคโนโลยีก่อสร้าง  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ความอดทน และนำไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อให้เกิดความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ต่อไป

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดทำป้ายเพือเป็นบูธถ่ายภาพวันซ้อมรับปริญญญา มรภ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้การออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ในการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา และถือโอกาสซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรบางส่วน เนื่องจากมีสภาพอิฐบล็อคผุพัง จึงได้ทำการฉาบปิดในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหาย  

 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ในภาพอาจจะมี 1 คน
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้การออกค่ายบริการวิชาการ ปรับปรุง ทาสีรั้ว กำแพงรอบโรงเรียนมาบกราด อ.ครบุรี  

 

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ในภาพอาจจะมี 1 คน
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ อ.เฉลิมพระเกรีติ จ.นครราชสีมา เพื่อให้น้องๆ ได้สนามกีฬาที่สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพ และทักษะด้านการกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

นี่เป็นส่วนหนึงที่อยู๋ในการเรียนการสอนของ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา  เรามุ่งนั้นเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ฝึกความอดทน สู้งาน สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

Design by JoomlaSaver