กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

เข้าร่วมแข่งขันโครงสร้างสะพานรับน้ำหนักจ…

05-03-2017 Hits:1254 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Super User - avatar Super User

เข้าร่วมแข่งขันโครงสร้างสะพานรับน้ำหนักจากกระดาษ (ลองของครั้งที่ ๖) วันที่ 2-3กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา...

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด ในการ…

05-03-2017 Hits:1041 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Super User - avatar Super User

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา...

Read more

แข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้…

04-03-2017 Hits:1030 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Super User - avatar Super User

แข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศรีม สายงานโยธา ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างได้ ส่งนักศึกษาแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศรีม สายงานโยธา ครั้งที่ 8 ณ...

Read more

แข่งขันคอนกรีตมวลเบาครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพ…

04-03-2017 Hits:1585 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Super User - avatar Super User

แข่งขันคอนกรีตมวลเบาครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์อรอนงค์...

Read more
Design by JoomlaSaver