ข่าวค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท

ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำ เขื่อนลำพระเพลง อ.ปักธงชัย

02-03-2017 Hits:1370 ข่าวค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท Super User - avatar Super User

ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำ เขื่อนลำพระเพลง อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายอาสาพัฒนาสร้างฝันสู่ชนบท ซึ่งเป็นชมรมที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา...

Read more

ออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ

01-03-2017 Hits:1544 ข่าวค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท Super User - avatar Super User

ออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าร่วมการออกค่ายอาสาสร้างฝันสู่ชนบท ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจฯ เมื่อพฤหัสบดีที่ 28- 29 พฤษภาคม...

Read more
Design by JoomlaSaver