งานบริการวิชาการของสาขาฯ

ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านมาบกราด อ.ค…

02-03-2017 Hits:1643 ค่ายบริการวิชาการ Super User - avatar Super User

ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านมาบกราด อ.ครบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา ออกค่ายบริการวิชาการปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนบ้านมาบกราด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา           

Read more

อบรมการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วย Revit Stru…

02-03-2017 Hits:1127 ค่ายบริการวิชาการ Super User - avatar Super User

อบรมการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วย Revit Structure V.Education

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้างและสาขาวิชาอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ดำเนินการกิจกรรมการออกค่ายบริการวิชาการเกี่วกับการอบรมการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วย Revit...

Read more
Design by JoomlaSaver